Solidariteit

Prisma is een studentenclub die reeds 20 jaar aan de UAntwerpen bestaat, maar we willen meer zijn dan het feesten en vermaak alleen. Natuurlijk zal je ons zien met studentikoze activiteiten, zoals onze befaamde spaghettiboef en de legendarische cocktailfeestjes, daar zijn we immers een studentenclub voor. Maar wat we daarnaast ook willen bereiken, is een groter bewustzijn van het begrip ‘solidariteit’ in al zijn vormen. We besteden aandacht aan de Noord-Zuid-problematiek, de minderbedeelden in eigen land, we gaan het debat aan over internationale problematieken, enzovoort. Het liefst van al combineren we dit solidaire met het studentikoze. Je zal ons dus regelmatig terugvinden in de studentenbuurt – al dan niet in ons stamcafé op de Stadswaag, Café Barbier – maar ook op de unief zelf als we een actie doen voor een goed doel.

Beste student,  Prisma viert dit academiejaar zijn lustrumjaar, hét bewijs dat solidariteit en studenten zeker en vast samen gaan. Solidariteit is immers ook samen een pint gaan pakken, samen geld inzamelen, samen de kater doorkomen en samen streven naar een ongelooflijk tof jaar waarin we mensen kunnen steunen en hopelijk een beetje blijer maken. We hopen van harte dat jullie er deel van willen uitmaken. Want Prisma is vooral, ’t solidairste van ’t unief!