Geschiedenis

Prisma is op 5 oktober 1994 opgericht door Michel Schelkens.
Hij werd hierin bijgestaan door Johan Vanhoutte s.J. en Filip Van Waetermeulen. De doelstellingen van Prisma waren duidelijk. Prisma zou zich bezighouden met het opvangen van studenten. Niet alleen was het de bedoeling eerstejaars te onthalen, Prisma wilde ook de studenten iets bijbrengen qua studiebegeleiding. Ook het verlagen van de drempel tussen studenten en professoren was volgens de statuten een prioriteit voor Prisma.

prisma1

Prisma heeft zich ter herkenning de kleur bordeaux eigen gemaakt. Het logo van onze studentenvereniging heeft 3 panelen. Het linkse paneel stelt een hand voor waarin een klein meisje zit en staat symbool voor de helpende hand die we voor iedereen wensen te zijn en de opvang die we bieden aan eerstejaars. Het kasteel op het rechterpaneel symboliseert de pracht en praal van het glamoureuze Prisma. Wij maken ons rijk door de studenten ten dienste te staan en hen zich thuis te laten voelen. Het rechtse onderpaneel ten slotte stelt de handtekening van Prisma voor.

1

Prisma was vroeger een vereniging aan de UFSIA (Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen).

Het vroegere UFSIA is datgene wat op de dag van vandaag de stadscampus van de Universiteit Antwerpen voorstelt. UFSIA was voornamelijk gespecialiseerd in de economische richtingen, zijnde Handelsingenieur (in de Beleidsinformatica) (HI(B)) en Toegepaste Economische Wetenschappen (TEW).

Rond de millenniumovergang begonnen de eerste speculaties de kop op te steken betreffende het samengaan van de 3 Antwerpse universitaire instellingen. In 2004 was het dan zo ver: RUCA, UIA en UFSIA zouden voortaan gemeenschappelijk optreden onder de naam Universiteit Antwerpen, en dit

onder het wakend oog van Rector Van Loon. Sinds de dag dat deze 3 instellingen geklasseerd zijn onder dezelfde naam, heeft Prisma de taak op zich genomen om voor de 4 faculteiten op de stadscampus (Toegepaste Economische Wetenschappen, Rechten, Letteren en Wijsbegeerte en Politieke en Sociale Wetenschappen)  zich bezig te houden met het sociale aspect van het studentenleven.

Uiteindelijk, nu zovele jaren later lijkt het alsof de universiteit nooit anders gekend heeft. Prisma is dan ook fier om mee verhuisd te zijn van UFSIA naar UA, en neemt de verantwoordelijkheid als sociaal aanspreekpunt dan ook nog steeds volledig op zich.2

Vanaf academiejaar 2009-2010 zal Prisma ook aandacht besteden aan solidariteit en ondersteuning bieden aan goede doelen, vrijwilligersorganisaties,… Wij willen proberen om dergelijke organisaties dichter bij de student te brengen.