Wie is Prisma en wat doen wij?

 prisma

Prisma is een studentenvereniging aan de Universiteit Antwerpen die opgericht werd op 5 oktober 1994 door Michel Schelkens aan UFSIA, de voorloper van de huidige universiteit. Prisma is gevestigd op de Stadscampus en is daar actief in alle vier de faculteiten, namelijk Toegepaste Economische Wetenschappen, Rechten, Politieke en Sociale Wetenschappen en Letteren en Wijsbegeerte. Wij zijn blij dat we met deze basis een publiek van ruim 4000 studenten en professoren kunnen bereiken.

Prisma is een bijzondere studentenvereniging en houdt zich met meer bezig dan drinken en feesten alleen. Oorspronkelijk hadden wij twee grote doelstellingen: het onthaal van eerstejaars en het verlagen van de drempel tussen professoren, assistenten en studenten. Omdat de faculteitsclubs nu bijna allemaal zelf een peter- en meteravond en een tweedehandsboekenverkoop organiseren, focussen wij ons nu voornamelijk op een nieuwe pijler: solidariteit. Wij willen graag de brug vormen tussen studenten en goede doelen, vrijwilligersorganisaties,… Ook proberen wij nog steeds te werken aan drempelverlaging. Natuurlijk zijn we nog steeds begaan met de eerstejaars en proberen we hen te helpen waar mogelijk.

Verder organiseren we een wereldweek in het eerste semester en in het tweede semester een solidariteitsweek waarin we verschillende toffe evenementen organiseren voor alle studenten.

Op het einde van elk academiejaar organiseren wij de uitreiking van de Gobelijntjes aan de professoren en assistenten die volgens de UA-studenten de beste van het jaar zijn. Deze uitreiking vindt plaats tijdens de proclamaties.

Uiteraard is Prisma er voor iedereen en zorgen we ook voor de nodige ontspanning tijdens het academiejaar. Dit doen we o.a. door cocktailfeestjes, filmavonden, een spaghettiboef, een quiz, zo nu en dan een cantus, een ongelijkheidsdiner,… te organiseren.

Bovendien zijn we ook aanwezig op de verkenningsdagen om eerstejaars te onthalen en ook op de andere activiteiten georganiseerd door de kringraad.

Voor meer informatie over onze activiteiten houd je best de kalender op onze website en/of Facebook in de gaten.

Heb je nog tips of ideeën voor activiteiten? Deze zijn altijd welkom op uaprisma@gmail.com.